Legg kunstgresset tilbake i Telenor Arena!

300 MILLIONER KRONER av fellesskapets verdier som skulle gått til en fotballarena er nå i stedet gitt bort til privatpersoner med stilltiende godkjennelse fra Bærums politikere.

21. juni 2006 vedtok kommunestyret i Bærum en regulering for Telenor Arena. Formålet med reguleringen var å få en fotballarena for elitespill og breddeidrett.  I regulerings-planen, som er et juridisk dokument, står det: «Det tillates oppført overdekket flerbruksarena med kunstgressbane og tribuner».

Med denne reguleringen ble tomtens markedsverdi redusert fra 250 millioner kroner til null. I tillegg bidro tomteeier med ytterligere 50 millioner kroner til bygging av flerbruksarena. Denne gavepakken ble muliggjort ved at tomteeier fikk tillatelse til høyere utnyttelsesgrad på andre tomter på Fornebu. Dermed fikk arenautbyggerne gratis tomt og 50 millioner kroner til bygging av en arena for fotball og idrett. Gavepakken var en direkte konsekvens av reguleringen til Bærum kommune, en regulering som ble gjort for å gi kommunens innbyggere en flott fotballarena.

For å øke de økonomiske mulighetene til arenaen ble det også åpnet for andre aktiviteter enn fotball og idrett. Det skulle bli en flerbruksarena for idrett og kultur, en storstue for kommunens innbyggere.

Telenor Arena er i dag forvandlet fra en sportsarena til et rent konsert- og messeområde  –  stikk i strid med kommunestyrets intensjoner.  Å lukke øynene i denne saken er en regelrett politisk godkjennelse av et ran fra fellesskapet.

VI SOM SIGNERER DETTE OPPROPET KREVER AT ARENAEN TILBAKEFØRES TIL OPPRINNELIG BRUK!

 

Share on Facebook